Hướng dẫn chung

BẢNG PHÂN TRỰC

BẢNG PHÂN TRỰC

Tuần 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 31/7/2023

BẢNG PHÂN TRỰC

BẢNG PHÂN TRỰC

Tuần 29 từ ngày 17/7/2023 đến ngày 24/7/2023

BẢNG PHÂN TRỰC

BẢNG PHÂN TRỰC

Tuần 28 từ ngày 10/7/2023 đến ngày 17/7/2023

LỊCH KHÁM BÊNH

LỊCH KHÁM BÊNH

Tuần 27 từ ngày 03/7/2023 đến ngày 10/7/2023

Bảng trưc

Bảng trưc

Tuần 26 từ ngày 26/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Thông tin phản hồi