Tổng kết Thi kiểm tra tay nghề, các quy chế chuyên môn, cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BVĐK ngày 25/5/2018 của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai về Thi Kiểm tra tay nghề, các quy chế chuyên môn, cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2018. Với mục đích Phát động và duy trì phong trào thi đua học tập nâng cao tay nghề trong CBVC Bệnh viện.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BVĐK ngày 25/5/2018 của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai về Thi Kiểm tra tay nghề, các quy chế chuyên môn, cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2018;

Với mục đích Phát động và duy trì phong trào thi đua học tập nâng cao tay nghề trong CBVC Bệnh viện.

- Đánh giá năng lực chuyên môn của CBVC, góp phần bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Rèn luyện kỹ năng trong thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế. Sử dụng kết quả Kiểm tra tay nghề, chuyên môn làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ.

I. Thời gian tổ chức

  Thời gian tổ chức cuộc thi diễn ra từ ngày 15/7 đến 17/7/2018. Nội dung thi gồm: thi lý thuyết và thi thực hành. Từ xây dựng kế hoạch đến khâu chuẩn bị nội dung, quy chế hội thi được triển khai đồng bộ và khoa học.

II. Kết quả cuộc thi

1. Tổng số thí sinh dự thi: 37thí sinh độ tuổi dưới 45 tuổi trong đó

- Bác sỹ: 09, loại giỏi 11,1%, loại khá 88,9%;

- Y sỹ , điều dưỡng, kỹ thuật viên: 21, loại khá 100%;

- Kỹ thuật viên xét nghiêm: 02, loại giỏi 50%, loại khá 50%;

- Dược sỹ: 05, loại giỏi 20%, loại khá 80%;

2. Giải thưởng

Giải nhất: 01, giải nhì: 01, giải ba: 01, giải khuyến khích: 07.

III. Đánh giá chung

Cuộc thi Kiểm tra tay nghề, các quy chế chuyên môn, cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2018 nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính tích cực, chủ động trong công việc, kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ viên chức. Cuộc thi thi thực sự tạo được phong trào thi đua học tập, phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các khoa, phòng. Đồng thời tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế trong việc đảm nhiệm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, phục vụ người bệnh, tạo được niềm tin cho người bệnh.

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*