Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2021

 

I. Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

Tổng số lượng người cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2021: 20 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí: Bác sĩ hạng III - Mã số V.08.01.03: 02 chỉ tiêu

- Vị trí: Điều dưỡng hạng III- Mã số V.08.05.12: 05 chỉ tiêu

- Vị trí: Điều dưỡng hạng IV – mã số V.08.05.13: 10 chỉ tiêu

- Vị trí Hộ sinh hạng IV – mã số V.08.06.16: 01 chỉ tiêu

- Vị trí Kỹ thuật viên y hạng IV – mã số V.08.07.19: 01 chỉ tiêu

- Ví trí: Lưu trữ viên hạng III - Mã số V.01.02.02: 01 Chỉ tiêu

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam – nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Bệnh viện (tối thiểu 07 năm);

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.3. Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

2.4. Yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo:

- Vị trí: Bác sĩ hạng III- Mã số V.08.01.03: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sỹ trở lên

Thuộc chuyên ngành y đa khoa.

 - Vị trí: Điều dưỡng hạng III - Mã số V.08.05.12: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

   - Vị trí: Điều dưỡng hạng IV – Mã số V.08.05.13 Yêu cầu Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng.

- Vị trí: Hộ sinh hạng IV - mã số V.08.06.16: Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh;

- Vị trí: Kỹ thuật y hạng IV – Mã V.08.07.19: Yêu cầu tt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học).

- Vị trí lưu trữ viên hạng III – Mã V.01.02.02 : Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

2.5. Văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, bao gồm:

- Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên(đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp), bậc 2 trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học và trình độ cao đẳng đối với vị trí Lưu trữ viên hạng III) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp), B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/11/2017 hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu âu. Hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn huyện.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

IV. THỜI HẠN, THỜI GIAN NHÂN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: kể từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 24/9/2021 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai.

Thông tin chi tiết niêm yết công khai tại bảng thông tin của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai và Website: benhviendakhoaquynhnhai.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0212.3833.241 hoặc 0916.431.889 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

La Thị Yêu

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

 

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*