Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2020