Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phòng vấn sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế đợt 1 năm 2020