Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai năm 2023