Quyết định về việc phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai