Quyết định Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai