Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Toff Plus Capsules; Rhumenol Flu 500 NK; Pamagin C