Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Cetirizine tablets 10mg