Điều chỉnh quy cách đóng gói đối với thuốc BLUECOSE trúng thầu năm 2017-2018 của Công ty Cổ phần DVTM và Dược phẩm HÀ Nội