Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa mua được thẻ BHYT tại xã Mường giàng huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa mua được thẻ BHYT tại xã Mường giàng huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Thực hiện nội dung “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 09/02/2023 của Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Nhai về tuyên truyền vận động và hỗ trợ nhân dân tham gia BHYT, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023.

Chiều ngày 06/06/2023 tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tổ chức trao tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa mua được thẻ BHYT tại xã Mường giàng


Tới dự hội nghị trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội, có đồng chí Vũ Duy Khang-Bí thư Chi bộ, giám đốc Bệnh viện, đồng chí Điêu Thị Thanh Tim-  Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Phó giám đốc Bệnh viện; các đồng chí lãnh đạo đại diện các khoa, phòng15 ông, bà là người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đã đến dự đông đủ.

Tại hội nghị trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội, đồng chí Vũ Duy Khang-Bí thư Chi bộ, giám đốc Bệnh viện nêu rõ lợi ích trong trường hợp người dân mua bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ chi phí KCB theo quy định những lợi ích đó là. 

(1) Được hỗ trợ tiền mua BHYT

- Người dân mua BHYT tùy thuộc vào từng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể: 

+ Đối với các đối tượng cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 70%

+  Học sinh, sinh viên và đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 30%.

(2) Được KCB BHYT trên toàn quốc

Người mua được KCB BHYT tại mọi cơ sở y tế có ký Hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc theo quy định.

(3) Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB BHYT từ 40% đến 100% 

- Mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người mua BHYT được quỹ BHYT chi trả:

+ Từ 80% - 100% chi phí KCB đúng tuyến

+ Từ 40% - 100% chi phí KCB nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương và các tuyến huyện, tuyến cơ sở.

 (4) Được chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế

Có rất nhiều các loại thuốc và dịch vụ y tế được quỹ BHYT chi trả ( quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2008).  

(5) Giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn

Trong nhiều trường hợp người tham gia BHYT được giảm đáng kể chi phí KCB, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua BHYT mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được KCB kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn.

(6) Chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia

Mua bảo hiểm y tế giúp người tham gia có thể chia sẻ rủi ro với những bệnh nhân bị bệnh thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 15 thẻ BHYT được trao tặng trong đợt này được mua từ cuộc vận động “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Với truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã tiết kiệm chi tiêu, giành một phần thu nhập để ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, từ đó có động lực để nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống trong đó:

+ Đồng chí Vũ Duy Khang-Bí thư Chi bộ, giám đốc Bệnh viện mua tặng: 02 thẻ

+ Đồng chí Điêu Thị Thanh Tim-  Chủ tịch Công đoàn cơ sở mua tặng: 02 thẻ

+ 11 thẻ mua tặng từ đóng góp của tập thể viên chức và người lao động Bệnh viện

- Hoạt động tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia  BHYT là sự đồng hành thiết thực của lãnh đạo Bệnh viện và viên chức, người lao động đối với người dân, đặc biệt là đối tượng người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là hoạt động xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của viên chức, lao động trong bệnh viện nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động tại hội nghị

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*